ไพ่ยิปซี เฉพาะตัว คำนวณหาได้ง่ายๆ ดวงใครดวงมัน

ไพ่ยิปซี ประจำวันเกิดอาศัยการคำนวณผ่านรูปแบบเฉพาะจากวันเกิด เดือนเกิดและปีที่เกิด วิธีการคำนวณหาไพ่ประจำของแต่ละคนให้นำเอาวัน เดือน และปีที่เกิดโดยใช้เป็นปี ค.ศ.ในการคำนวณ เช่น เจ้าชะตาเกิดวันที่ 2 มกราคม 2517 ตัวเลขที่นำมาคำนวณคือวันที่ 2 เดือน 1 ปี ค.ศ.1974 จากนั้นนำเอาตัวเลขทั้งหมดแยกออกจากกันเพื่อนำมาหาผลบวกโดยรวม

ไพ่ยิปซี กับวิธีคำนวณหาไพ่เฉพาะตัว

ไพ่ยิปซี เฉพาะตัวมีวิธีการคำนวณไม่ยาก ตัวอย่างเช่นเจ้าชะตาเกิดวันที่ 2 มกราคม 2517 ให้เปลี่ยนปี พ.ศ.เกิดเป็นปี ค.ศ.เสียก่อน โดยนำปี พ.ศ.ลบออกด้วย 543 ตัวเลขที่นำมาคำนวณคือวันที่ 2 เดือน 1 ปี ค.ศ.1974 จากตัวอย่างตัวเลขที่นำมาบวกกันก็คือ 2 + 1 + 1 + 9 + 7 + 4 ผลรวมจะเท่ากับ 24 ขั้นตอนต่อมาคือหากผลรวมที่ได้มีค่ามากกว่า 10 ให้ทำการแยกตัวเลขผลรวมดังกล่าวออกจากกันและบวกกันอีกครั้งเพื่อให้มีค่ารวมไม่เกิน 10 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 2 + 4 เท่ากับ 6 ดังนั้นไพ่ ประจำวันเกิดของเจ้าชะตาคนนี้คือไพ่หมายเลข 6 ได้แก่ไพ่ Lovers นั่นเอง

ไพ่ยิปซี พื้นดวงแต่ละหมายเลขพร้อมคำทำนายกรกฎาคม 64

หลังจากที่เจ้าชะตารู้วิธีในการคำนวณหาตัวเลขของไพ่ได้แล้ว ไพ่ยิปซี ประจำวันเกิดในแต่ละหมายเลขจะให้ความหมายพื้นดวง ดังต่อไปนี้

เลข 1 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Magician

ไพ่ยิปซี หมายเลข 1 คือไพ่ Magician เจ้าชะตาที่มีนิสัยไม่ชอบอยู่นิ่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบลองสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เสมอแม้จะยังไม่รู้ถึงผลที่ตามมาก็ตาม ด้วยอุปนิสัยแบบนี้ส่งผลในการงาน การเงินและความรักลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ตลอดเวลา สำหรับเจ้าชะตา ไพ่ยิปซี 10 ใบ หมายเลข 1 ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีโอกาสจากหัวหน้างานหรือในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะมีช่องทางใหม่ๆ ภาระหน้าที่ใหม่ๆ เข้ามา หากทำอย่างระมัดระวังจะประสบความสำเร็จปลายปี 2564 ได้

เลข 2 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ High Priestess

ไพ่ยิปซี หมายเลข 2 คือไพ่ High Priestess เจ้าชะตามีความเป็นผู้นำสูง เจ้าระเบียบ เป็นพวกเก็บความลับเยอะมีโลก 2 ใบได้ในทุกเรื่องของชีวิต ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ตัวเองจัดการให้ดีจะช่วยลดความวุ่นวายใจได้

เลข 3 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Empress

ไพ่ยิปซี หมายเลข 3 คือไพ่ Empress เจ้าชะตามีความเป็นผู้นำสูง จิตใจโอบอ้อมอารีสามารถดูแลบริวารและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าให้ระวังความใจดีจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาเอง จะช่วยใครดูแลใครอย่างให้อีกฝ่ายหาประโยชน์หรือหลอกใช้ได้ พิจารณาดีๆ ก่อนช่วยเหลือทุกครั้ง

เลข 4 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Emperor

ไพ่ยิปซี หมายเลข 4 คือไพ่ Emperor เจ้าชะตามีความเป็นผู้นำสูง วางตัวเก่งจนดูหยิ่งยโส ชอบการเดินทางโดยเฉพาะต่างแดน ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าเจ้าชะตาควรลดอัตตาตัวเองลงบ้างจะส่งผลดีได้รับความรักความเอ็นดูจากคนรอบข้างและบริวาร

เลข 5 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Hierophant

ไพ่ยิปซี หมายเลข 5 คือไพ่ Hierophant เจ้าชะตาเป็นผู้ทรงคุณธรรมสูง มีระเบียบวินัย รังเกียจผู้ใช้ชีวิตนอกกรอบ ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าการใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายและสนุกกับเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตบ้างจะทำให้มีความสุขมากขึ้น ส่วนใหญ่เจ้าชะตาจะโสดหรือมีคู่ครองที่อายุห่างกันมากๆ 7-10 ปีขึ้นไป

เลข 6 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Lovers

ไพ่ยิปซี หมายเลข 6 คือไพ่ Lovers เจ้าชะตาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว ดราม่าสูงอุปนิสัยตรงข้ามกับไพ่หมายเลข 8 ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าการมีสติ ไม่หูเบา ไม่ใจอ่อนไปทุกเรื่องจะช่วยให้เจ้าชะตาห่างไกลเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ

เลข 7 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Chariot

ไพ่ยิปซี หมายเลข 7 คือไพ่ Chariot เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามสูง ใจร้อนมุทะลุ สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีถึงขั้นยอมเจ็บเพื่อให้จบก็ทำได้ ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าบางเรื่องในชีวิตความพยายามอาจจะไม่ช่วยให้สำเร็จก็เป็นไปได้ ต้องหัดปล่อยวางบ้างอย่ายึดติดมากเกินไป

เลข 8 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Justice

ไพ่ยิปซี หมายเลข 8 คือไพ่ Justice เจ้าชะตาเป็นคนตรงไปตรงมากและอาศัยเหตุผลในเชิงตรรกะดำเนินชีวิตซึ่งบางครั้งในบางปัญหา ไพ่ยิปซี 10 ใบ แนะนำว่าใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย บางเรื่องต้องสัมผัสและแก้ปัญหาด้วยใจ

เลข 9 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Hermit

ไพ่ยิปซี หมายเลข 9 คือไพ่ Hermit เจ้าชะตาเป็นคนรักสันโดษ มีความรู้มาก ให้คำปรึกษาและหาทางออกปัญหาต่างๆ ได้ดี เปิด ไพ่ยิปซี 10 ใบ ดวงชะตาเหมาะกับอาชีพครู อาจารย์ ที่ปรึกษามากที่สุด

เลข 10 ไพ่ประจำเจ้าชะตาคือ Wheel of Fortune

ไพ่ยิปซี หมายเลข 10 คือไพ่ Wheel of Fortune เจ้าชะตาตลอดอายุขัยเรียกได้ว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้น ไพ่ยิปซี 10 ใบ ประจำตัวบ่งบอกถึงเรื่องราวในชีวิตที่ขึ้นกับกรรมที่ทำตลอดอายุขัย การครองสติให้อยู่และทำสิ่งที่ถูกต้องจะช่วยให้เจ้าชะตาพบความก้าวหน้า

ไพ่ยิปซี ทั้ง 10 หมายเลขจะช่วยบอกพื้นดวงของเจ้าชะตาในแต่ละวันที่เกิดและยังสามารถช่วยทำนายอนาคตในแต่ละช่วงอายุได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

ไพ่ยิปซี ช่วยแนะนำและเตือนตลอดอายุขัย

ไพ่ยิปซี ประจำวันเกิดของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างออกไป คนเกิดวันจันทร์เหมือนกันอาจจะหยิบไพ่ประจำตัวได้คนละประเภทก็ได้ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีที่เกิด คำทำนายพื้นฐานดวงของ ไพ่ยิปซี 10 ใบ ช่วยให้เจ้าชะตาสามารถระมัดระวังและไม่ประมาทกับคำเตือนล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn